skip to Main Content

Arhaic Montažne kuće i brvnare

Izgradnja ekološke kuće

„ Arhaic ” je u mogućnosti da stvori zdrav dom, EKOLOŠKU kuću, prvenstveno koristeći drvo i ostale prirodne materijale, sa eliminisanjem hemikalija i sintetike. Gradimo u skladu sa tradicijom koristeći višegodišnje iskustvo naših predaka koji su ovakve kuće, dinarske brvnare, gradili a i u njima dugovečno živeli.
Gradimo u skladu sa prirodom, uključili smo princip gradnje poštujući biologiju u građevinarstvu, koja se bavi proučavanjem holističke sprege između ljudi i izgrađene životne sredine. Ideje holističkog pokreta potiču iz Nemačke sa ciljem da pomognu u saznanju kako objekti utiču na zdravlje i raspoloženje ljudi čiji je krajni cilj zdrava životna sredina. Biologija u građevinarstvu posmatra unutrašnju klimu, sredinu građevinskog objekta i nastoji da u njemu stvori iste one uslove koji postoje i u prirodnoj životnoj sredini.

Ovaj holistički sveobuhatni pristup zadire do srži problema a ne bavi se samo simptomima tih problema, u pitanju je prava filozofija građevinarstva koja na prvo mesto stavlja ljudsko zdravlje, prirodnu životnu sredinu i ljudsku potrebu za skloništem – kućom. Izgrađena kuća- sredina, postaje čovekova “treća koža” koja poput njegove prirodne kože “prva koža” i njegove odeće “druga koža”, treba da funkcioniše u skladu sa prirodom i u skladu sa čovekovim organizmom. To znači da prostor koji se gradi mora da diše,da reguliše odeđene parametre (kao što je vlaga i slično), štiti i izoluje,omogućava evaporaciju (isparavanje) apsorpciju i komunikaciju sa čovekovom prirodnom sredinom. Pored unutrašnje klime koja zavisi od uoptrebljenih materijala, biologija u građevinarstvu sagledava i ostale faktore koji utiču na zdravo stanovanje. Prvo i jako važno je izbor mesta za gradnju, zatim posmatra se i postojanje veštačkih magnetnih polja koja proizvode razni električni sistemi, aparati, energetski vodovi … Svi ovi faktori utiču na zdravlje ljudi  a nama je to manje poznato, ali postoji veliki broj naučnih dokaza koji potvrđuju spomenuti uticaj, kao i činjenicu da objekti mogu da utiču na to da li će efekat na naše zdravlje biti pozitivan ili negativan.
Upotreba boja u zatvorenim prostorijama, zaštita od buke i prirodno osvetljenje su izuzetno značajni faktori i uključeni su u ovaj proces. Lista koja sledi pretstavlja najznačajnije principe gradnje koje je biologija u građevinarstvu u studiji pod nazivom :

Radna dokumenta u biologiji građevinarstva

 • Kuće treba graditi što dalje od inustrijskih centara i glavnih saobraćajnih puteva
 • Kuće treba graditi na osunčanim prostranim mestima i treba ih okružiti što većim zelenilom
 • Pri izgradnji objekata treba upotrebljavati netoksične i neprerađene prirodne materijale ( drvo, ciglu, kamen, trsku, staklo i crep )
 • Za izgradnju zidova, podova i plafona treba koristiti materijale koji omogućavaju vazdušnu difuziju (disanje)
 • Treba koristiti građevinske materijale koji su higroskopni  i koji pomažu uspostvaljanju srednjih vrednosti vlažnosti vazduha u zatvorenim prostorijama
 • Izbegavati potpuno obloženi enterijer već samo delimično kako bi predmet imao mogućnost filtriranja vazduha
 • Posebnu pažnju treba obratiti pri izboru termoizolacionih materijla, a poželjno je koristiti materijale za balansiranje skladištenja toplote ( termičke mase ) i za termalnu izolaciju, koja će moći da obezbedi prijatnu temperaturu unutar prostorija tokom svih godišnjih doba
 • Treba koristiti grejna tela na principu radijacije gde god i kad god je moguće, za ostvarivanje toplotnih dobitaka obavezno koristiti energiju sunca bilo na pomenuti pasivan način, bilo na aktivan način upotrebom solarnih kolektora za zagrevanje sanitarne vode i prostora.Upotrebiti fotonaponske sunčeve module za dobijanje zelene energije – struje
 • Uvek je potrebno ostvariti adekvatnu zaštitu od buke i infrazvučnih vibracija
 • U prostorijama za dnevni boravak, maksimalno se treba iskoristiti dnevana svetlost kao i upotreba prirodnih boja izbegavajući veštačke premaze
 • Na minimum treba smanjiti veštačka elektromatnetna polja
 • Koristiti prirodni materijal za izgradnju koji ne utiče na degeneraciju životne sredine ili njeno izrabljenje u pogledu izrabljivanja, proizvodnje, inastalacije i upotrebe a ograničene i ugrožene resurse ne eksploatisati
 • Izbeći plastiku gde god je to moguće …

Krajnje je vreme da se i mi u Srbiji povratimo i pridružimo zdravim tokovima života, onako kako su živeli naši preci u proteklim vekovima i prestanemo da budemo smetlište za izrabljene belosvetske tehnologije i izbačene proizvode koji nam dolaze i narušavaju svekoliko zdravlje i životnu sredinu. Bez obzira na nedostatak inicijative i ne poštovanje zakona i propisa kod nas, vezani za zaštitu životne sredine i zdravlje stanovništva, tradicija našeg podneblja kao i zaštita sopstvenog zdrvalja i zdrvlja svojih potomaka nas prirodno dovode do izbora prirodnih ekoloških materijala za gradnju svojih staništa.

PROJEKTUJEMO I  IZGRAĐUJEMO  SVE OBJEKTE TRADICIONALNOG GRADITELJSTVA, ZA SVA PITANJA SMO NA RASPOLAGANJU.

Back To Top