skip to Main Content

A frame 37

Kvadratura
37m2+terasa 

Ekološka gradnja

Dimenzije: 5x5m

Cena izrade 14.800,00

  • od 400€ po m2  ( u cenu uključena izrada i montaža zidova debljine 42mm, stepeništa i krova sa pokrivkom),
  • od 500€ po m2 ( u cenu uključena izrada i montaža zidova debljine 72mm, stepeništa, krova sa pokrivkom),
  • od  550€ po m2 ( u cenu uključena izrada i montaža zidova debljine 72mm, stepeništa, krova sa pokrivkom, stolarija, patos i oluci),
  • od  600€ po m2 ( u cenu uključena izrada i montaža zidova debljine 72mm, stepeništa, krova sa pokrivkom, stolarija, patos i oluci, izolacija)
Back To Top