skip to Main Content

Brvnara 4

Kvadratura
16m2

Ekološka gradnja

Dimenzije: 4 x 4

Cena izrade 4.500,00 eur

  • od 350€ po m2  ( u cenu uključena izrada i montaža zidova debljine 42mm, stepeništa i krova sa pokrivkom),
  • od 400€ po m2 ( u cenu uključena izrada i montaža zidova debljine 72mm, stepeništa, krova sa pokrivkom),
  • od  500€ po m2 ( u cenu uključena izrada i montaža zidova debljine 72mm, stepeništa, krova sa pokrivkom, stolarija, patos i oluci),
  • od  600€ po m2 ( u cenu uključena izrada i montaža zidova debljine 72mm, stepeništa, krova sa pokrivkom, stolarija, patos i oluci, izolacija)
Back To Top